ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป


บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป : เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งใช้งานร่วมกับท่อคอนกรีตระบายน้ำเสีย โดยการสวมท่อคอนกรีตเข้ากับบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งจัดวางห่างกันเป็นระยะ ๆ บ่อพักคอนกรีตประเภทนี้ มีหน้าที่ใ
คุณสมบัติ

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำ

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำ : เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดสี่เหลี่ยม ที่มีความแข็งแรง ทนทาน เป็นพิเศษ ใช้สำหรับงานระบายน้ำที่ต้องการระบายน้ำในปริมาณมาก ๆ เช่น บริเวณถนนที่มีลำคลองตัดผ่านโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และบร
คุณสมบัติ

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ : เป็นผลิตภัณฑ์ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งมีหลากหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 30 cm. - 150 cm. ใช้สำหรับงานระบายน้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือน และโรงงาน รวมทั้งงานระบายน้ำเสียตามถนนต่าง ๆ โดยใช้ควบคู่
คุณสมบัติ

รางระบายน้ำตัว V หรือรางระบายคางหมู

รางระบายน้ำตัว V หรือรางระบายคางหมู : เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง และแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเล็ก ๆ มักใช้กับอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร ถนนในหมู่บ้าน โดยจะอยู่ติดผิว
คุณสมบัติ


สำนักงานใหญ่ บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด 77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 098-8183772
063-0818377
076-380777 ต่อ 414
sale@clc1999group.com

77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 098-8183772
063-0818377
076-380777 ต่อ 414
อีเมล์: sale@clc1999group.com

สำนักงานพังงา บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด 107 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 086-6866255
081-5376485

107 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์: 086-6866255
081-5376485
อีเมล์:

© ลิขสิทธิ์ บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด สงวนลิขสิทธิ์

บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด