ผลิตภัณฑ์
เลือกดูรายละเอียดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือเลือกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งานของคุณผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ระบบงานผลิตภัณฑ์พิเศษ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ท่อ-บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หล่อสำเร็จสำหรับพื้นประกอบ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ


สำนักงานใหญ่ บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด 77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 088-7652886
063-0818377
080-4067771
076-380777 ต่อ 414
sale@clc1999group.com

77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 088-7652886
063-0818377
080-4067771
076-380777 ต่อ 414
อีเมล์: sale@clc1999group.com

สำนักงานพังงา บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด 107 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 063-3531771
chalongconcrete5@gmail.com

107 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์: 063-3531771
อีเมล์: chalongconcrete5@gmail.com

© ลิขสิทธิ์ บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด สงวนลิขสิทธิ์

บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด