ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป


บล็อกผนังกันดิน

บล็อกผนังกันดิน : เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นช่วยชะลอความเร็วการไหลของน้ำได้ดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตลิ่ง บล็อกแต่ละชิ้น จะเข้ากันพอดีทำให้เกิดความเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดหลังจากการวาง ทำให้มีความแข็งแรง ผลิต
คุณสมบัติ

บล็อกปูพื้น

คุณสมบัติ


สำนักงานใหญ่ บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด 77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076-380777
076-380772
076-380797-98
076-380799
sale@clc1999group.com

77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-380777
076-380772
076-380797-98
076-380799
อีเมล์: sale@clc1999group.com

สำนักงานพังงา บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด 107 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 076-670700

107 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์: 076-670700
อีเมล์:

© ลิขสิทธิ์ บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด สงวนลิขสิทธิ์

บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด