• สำนักงานใหญ่ CCM Complex Building

  77/77 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

  ฝ่ายขาย 076-380798 , 081-8950264 โทรสาร 076-380799

  Call Center 076-380777

  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• สำนักงานพังงา (โรงงานโคกกลอย)

  107 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

  โทรศัพท์/โทรสาร 076-670700